גלי צה"ל, הבוקר: "התעשיה האווירית מעסיקה 16,000 עובדים ומחזור מכירות של [לא זוכר כמה] שקלים."

זה די דומה למכתב של הקב"ט של קבוצת שלמה: אף על פי שדקדוקית המשפט נכון, לא אמורים להגיד שחברה מעסיקה מחזור מכירות. יש לה מחזור, היא בעלת מחזור מכירות, וכו'. אבל לכתב זה לא מפריע: הוא פשוט רוצה להגיד משהו על התעשיה האווירית ומה זה משנה עם איזה פועל.