עזרתי לנשמה טובה אחת לפנות קצת מקום בבית – הוצאתי מתוכו בכמה נגלות את כל כרכי האנציקלופדיה העברית שלטענת בעלי הבית לא נפתחה לפחות שבע שנים "והרי יש חוק כזה – מה שלא נפתח שבע שנים, צריך לזרוק, נכון?"

כשהגעתי הביתה קורן מאושר שסוף סוף אני לא צריך להתעלק על הספריות של אנשים אחרים כדי לעלעל באנציקלופדיה העברית שמתי לב לתדהמתי שקיבלתי שני עותקים של כרך כ"ו (סכות – עמר אבן אל־עאץ) ואפס עותקים של כרך כ"ב.

יש למישהו רעיון איך אני מתקן את העיוות בדרך היעילה ביותר?

אם מישהו מעוניין בכרך כ"ו שיש לי – יקבל אותו, אפילו בלי תמורה; כל הקודם זוכה. אם מישהו יכול לעזור לי להשיג בקלות כרך כ"ב, אני שולח לו מראש את תודתי.