שני הדיאלוגים האלה התרחשו לפני כמה חודשים כשעברתי דירה והצטיידתי במכשירי חשמל. רשמתי אותם את על פתק ורק עכשיו נזכרתי לכתוב כאן. שניהם מובאים מילה במילה ואני לא מגזים.

— "יש תנורים עם אחריות ליותר משנה?"

— "יש, אבל מעט."

— "מה יש למשל?"

— "זה לא הרבה…"

— "בסדר, אבל מה יש?"

— "בדרך כלל זה לשנה."

— "אבל אמרת שיש גם ליותר משנה."

— "כן."

— "אז יש או אין?"

— "אין."

מספר שתיים:

— "התנור הזה, תראה, יש בו אמייל איכותי וזה טוב. התנור הזה, יש בו סופר אמייל. זה עוד יותר טוב. וגם תראה שאפשר לפרק פה את המכסה. זה בשביל לנקות."

— "רגע, ופה אי אפשר לפרק?"

— "פה גם אפשר."

יש כאלה שהעבודה שלהם זה לא להיות מסוגל להפסיק לשקר, גם כשלא יוצא מזה פשוט כלום.