זה ציטוט, כנראה לא נכון, של משהו ששמעתי, אולי בטלוויזיה, אולי בשיחה משפחתית, אני כבר לא זוכר. אבל מה שאני כן זוכר זה זה:

"יש לי פגישה עם בטון."

אין לי מושג מה המשמעות, אין לי מושג אם זה באמת מה שנאמר, אבל כמו ששמעתי את זה ורשמתי את זה – ככה אני אוהב את זה.