כתיבה בעברית – מה שהאקדמיה לא מתקנת (מלשון תקן), ישראלים ממציאים בעצמם. שורה מצ'אט:

הייתי רעבה מה אנ'עשה

אני חושב שזה טוב, אם כי אני לא כל כך בטוח איך בכלל אמורים לבטא את זה – האם זה בא מ"מה אני אעשה" או מ"מה אני יעשה". אבל מה ז'משנה.