"אני חושבת שאני צריכה
לקחת סיכון ולהיות בטוחה."

(עדי כהן)