רוב האנשים לא בורחים בבהלה מן הצורך להשתמש בחיריק.