פעילי איכות סביבה לאל גור: תפסיק לאכול בשר

הגיע הזמן באמת שהנושא הזה יגיע לפוליטיקה הגדולה.

אני לא באמת מתיימר לדעת נתונים מדויקים על פליטת גזי חממה מתעשיות שונות, אבל זה לא ממש חשוב.

באמת אי אפשר לדבר בססמאות של שמירת הסביבה ולהמשיך לאכול בשר במצפון נקי לגמרי.

מעבר לנזק הסביבתי, אכילת הבשר מזיקה כי היא גורמת למוות מיותר של בעלי חיים. זה מוות מיותר, כי אכילת הבשר פשוט לא נחוצה לאדם, אף על פי שזה טעים.

כיום יש מיליוני אנשים טובים שיראו ברחוב ילד שיורה ברוגטקה על ציפורים ויגידו לו "נו נו נו", ואז יבואו הביתה ויאכלו עוף. אבל זה עניין של שנים מעטות עד שהמצפון יתחיל להתעורר בהם.

(כשחיפשתי סימוכין לכתבה מ-YNet, מצאתי שארגון PETA פנה לאל גור בנושא הבשר כבר לפני כמה חודשים.)