— "בחור צעיר, למה אתה עומד כל הדרך? תשב, יש פה מקומות."

— "אני לא רוצה!"

— "למה לא תרצה לשבת?"

— "אני עוד מעט יורד!"

— "איפה אתה יורד?"

כמה שניות של מתח.

— "אני יורד במשקל!"