שני בחורים.

לכל אחד מהם:

כיפה סרוגה על הראש וציציות בחוץ.

רובה על הצוואר.

חולצות מודפסות מהגדודים שבהם הם שירתו.

והם הולכים יד ביד.

ירושלים תשס"ז.