הנה עוד משפט עם שיש בו מעין גרמטיקליזציה:

— "צרות מפתרים אחד אחד."

אבא שלי אמר את זה. עברית היא לא שפת האם שלו. לא היה לו קל ללמוד אותה בשנים הראשונות, אבל אחר כך הוא התחיל לעבוד בעבודה קבועה עם צברים, לקרוא מדורי ספורט ומוספי סוף שבוע של מעריב וגם לדפדף בתנ"ך וזה התחיל לשקוע. יחסית לאדם שצריך להשתלט על שפה זרה לגמרי אחרי גיל ארבעים הוא הצליח לא רע.

הוא כמובן התכוון להגיד "פותרים". יכול להיות שהוא התבלבל עם "מפטרים", אבל אני די בטוח שהוא התכוון להשתמש בשורש פת"ר ואז עשה שימוש יצירתי בבניין פיעל. זו לא גרמטיקליזציה במובן שהרבה אנשים התחילו להשתמש בזה, אבל זה כן אדם אחד שעשה שימוש פרודוקטיבי בצורה דקדוקית.