בישראל התחילו לחוקק חוקי נירנברג: אדמות קק"ל – ליהודים בלבד (YNet).

לא האמנתי שזה יקרה. אבל מסתבר שזה הגיע לדיון בכנסת! ועבר בטרומית!

איזו הידרדרות.