מישהו הגיע לבלוג שלי אחרי שחיפש במנוע־חיפוש "קופת חולים מיוחדת".

Le plupart de occasions des troubles du monde sont grammairiennes. (M. de Montaigne)